Comunicat de presă – Desfășurarea activităților în cadrul proiectului     Șanse Egale la Educație în Vrancea – SEE Vrancea

Comunicat de presă – Desfășurarea activităților în cadrul proiectului     Șanse Egale la Educație în Vrancea – SEE Vrancea

Comunicat de presă – Desfășurarea activităților în cadrul proiectului     Șanse Egale la Educație în Vrancea – SEE Vrancea

Asociația  SCIENTIA NEMUS, în calitate de beneficiar, prezintă modalitatea de desfășurare a activităților în proiectul Șanse Egale la Educație în Vrancea – SEE Vrancea, cod proiect POCU/74/6/18/105800.

Proiectul care se implementează în perioada 25.05.2018 – 01.06.2023, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se derulează pe o perioadă de 42 de luni, având valoarea totală a Contractului de Finanțare de 4.929.340,36 lei din care 4.189.939,31 lei valoare nerambursabilă UE.

Obiectivul general al proiectului este compus din prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru un număr de 620 persoane din comunitățile rurale din județul Vrancea: Ciorăști, Vârteșcoiu si Grebanu prin implementarea de programe educaționale integrate de tip preventiv și remedial.

Acest obiectiv general se traduce în beneficii reale și vizibile pe termen lung pentru 620 persoane din mediul rural, ce aparțin grupurilor vulnerabile, cu un risc ridicat de părăsire timpurie a școlii, care sunt asistate prin proiect atât financiar, cât și prin activități specifice menite să contribuie la îmbunătățirea competențelor de baza ale acestora. Membrii grupului ținta sunt implicați în activități formale, non-formale și informale menite să îi atragă pe aceștia către activitățile educative obligatorii dar și să le îmbunătățească performanțele. 

În prezent, activitățile se desfășoară conform structurii de mai jos:

 1. În Unitatea de învățământ Școala Gimnaziala Vîrteșcoiu:
 1. În Structura Școala Gimnaziala Vîrteșcoiu:La Grupa I Gimnaziu, (Limba Româna, Matematică, TIC si consiliere): 3 profesori dedicați unui număr de 12 copiiLa Grupa II Gimnaziu, (Limba Româna, Matematică TIC si consiliere) 3 profesori dedicați unui număr de 12 copiiLa Grupa III Gimnaziu, (Limba Româna, Matematică , TIC si consiliere) 3 profesori dedicați unui număr de 12 copiiLa Grupa I Primar, (Limba Româna, Matematică , TIC si consiliere): 2 profesori dedicați unui număr de 12 copiiLa Grupa II Primar, (Limba Româna, Matematică , TIC si consiliere): 2 profesori dedicați unui număr de 12 copiiLa Grupa III Primar, (Limba Româna, Matematică , TIC si consiliere): 2 profesori dedicați unui număr de 12 copii
 • În Unitatea de învățământ Școala Gimnazială ,,Ionel Sirbu” Ciorăști:
  • În Structura Școala Gimnazială Ciorăști:
   • La Grupa I Gimnaziu, programul Excelență (Limba Româna, Matematică, TIC și Consiliere): 4 profesori dedicați unui număr de 12 copii
 • În Structura Școala Primară MihălceniLa Grupa I Primar, programul (Limba Româna, Matematică, TIC și Consiliere): 2 profesori dedicați unui număr de 12 copii
 • În Unitatea de învățământ Școala Gimnazială Grebanu:
  • În Structura Școala Gimnazială Grebanu:
   • La Grupa I Gimnaziu, (Limba Româna, Matematică, TIC si consiliere): 3 profesori dedicați unui număr de 12 copii
   • La Grupa II Gimnaziu, (Limba Româna, Matematică TIC si consiliere) 3 profesori dedicați unui număr de 12 copii
   • La Grupa III Gimnaziu, (Limba Româna, Matematică , TIC si consiliere) 3 profesori dedicați unui număr de 12 copii
   • La Grupa IV Gimnaziu, (Limba Româna, Matematică , TIC si consiliere) 3 profesori dedicați unui număr de 12 copii
   • La Grupa V Gimnaziu, (Limba Româna, Matematică , TIC si consiliere) 3 profesori dedicați unui număr de 12 copii
   • La Grupa I Primar, (Limba Româna, Matematică , TIC si consiliere): 2 profesori dedicați unui număr de 12 copii
   • La Grupa II Primar, (Limba Româna, Matematică , TIC si consiliere): 2 profesori dedicați unui număr de 12 copii
   • La Grupa III Primar, (Limba Româna, Matematică , TIC si consiliere): 2 profesori dedicați unui număr de 12 copii
   • La Grupa IV Primar, (Limba Româna, Matematică , TIC si consiliere): 2 profesori dedicați unui număr de 12 copii
   • La Grupa V Primar, (Limba Româna, Matematică , TIC si consiliere): 2 profesori dedicați unui număr de 12 copii

Orele din cadrul programului sunt corelate cu orele de la clasă, iar elevii sunt sprijiniți și în efectuarea temelor.

Pe parcursul unei săptămâni, elevii participă la aproximativ 4 ore de Limba Română, 4 ore de Matematică, 2 ore de TIC si 2 ore de Consiliere. Fiecare oră de curs are 60 minute.

Rezultatele corespunzătoare obiectivelor proiectului: 

180 de preșcolari, membri ai grupului țintă, care beneficiază de sprijin pentru participarea la educație timpurie și îmbunătățirea competențelor de bază, de vârstă preșcolară din mediul rural din cele 3 comunități vizate în proiect. Îmbunătățiri: reducerea riscului de părăsire timpurie a sistemului educațional.

440 de elevi (220 elevi din învățământul primar și 220 elevi din învățământul gimnazial) din mediul rural care beneficiază de sprjin pentru participarea la educație prin implementarea a 3 programe: Școala după Școala, Școala de vară și CodeKids. 

Beneficii: îmbunătățirea competențelor de baza în vederea trecerii cu succes a testelor și examenelor naționale, creșterea performantelor în rândul elevilor cu rezultate bune la învățătura, dezvoltarea de competențe de programare într-o era a tehnologiei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Informatii suplimentare se pot obține de la Asociatia SCIENTIA NEMUS

Persoana de contact: Lavinia Curescu, Manager proiect
Email: office@scientianemus.org


Website: scientianemus.org