Anunt angajare responsabil grup tinta – Republicare

Anunt angajare responsabil grup tinta – Republicare

Locatiile de implementare a activitatilor:

 • Comuna Ciorasti, Judetul Vrancea SI
 • Comuna Virtescoiu, Judetul Vrancea

Proiect POCU:  Sanse Egale la Educatie in Vrancea – SEE Vrancea

Apel: POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Cerinte:

 • Studii superioare finalizate: 4 ani.

Competente tehnice:

 • Foarte buna utilizare a pachetului Office (Word, Excell)

Sarcini si responsabilitati:

 • Realizeaza demersuri pentru recrutarea participantilor eligibili pentru activitatile proiectului;
 • Elaboreaza metodologia de selectie a grupului tinta, pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite in cererea de finantare;
 • Elaboreaza metodoligia de acordare a subventiilor pentru membrii grupului tinta;
 • Verifica eligibilitatea grupului tinta;
 • Asista grupul tinta in completarea documentelor specifice, pentru inregistrarea grupului tinta;
 • Asigura suport tehnic si indeplineste rolul persoanei de contact pentru membrii grupului tinta;
 • Contrasemneaza formularele de inregistrare a grupului tinta completate de participanti;
 • Intocmeste anexele privitoare la grupul tinta si la indicatorii de rezultat si realizare propusi in cadrul proiectului
 • Asista grupul tinta in completarea documentelor specifice, pentru inregistrarea grupului tinta;
 • Asigura suport tehnic si indeplineste rolul persoanei de contact pentru membrii grupului tinta;
 • Asigura gestiunea documentelor care atesta eligibilitatea grupului tinta;
 • Mentine legatura cu grupul tinta in vederea completarii dosarelor de recrutare
 • Urmareste realizarea indicatorilor asumati conform contractului de finantare, pe baza informariilor furnizate de catre expertii din proiect;
 • Verifica lunar eligibilitatea grupului tinta in vederea acordarii subventiilor;
 • Acorda membrilor grupului tinta subventiile conform cu specificatiilor din cererea de finantare;
 • Intocmeste raportari scrise cu privire la activitatea specifica desfasurata;
 • Participa la promovarea activitatilor desfasurate in proiect;
 • Realizeaza si sustine prezentari pentru conferintele/evenimentele organizate in cadrul proiectului;
 • Identifica riscuri privind activitatile desfasurate

 

Candidatii interesati pot transmite CV-urile la adresa de email: office@scientianemus.org. Mailul va avea subiectul “Candidatura Responsabil grup tinta – SEE Vrancea”. CV -ul va fi redactat in format Europass, cu toate rubricile completate, impreuna cu documentele mentionate anterior la rubrica Cerinte (intr-un singur pdf, scanate in ordine cronologica).

Termen limita pentru transmiterea documentelor de candidatura:  23.08.2019;

Vor fi contactate, pentru stabilirea unui interviu si a unei probe practice privind cunostiintele de operare ale pachetului Office, doar persoanele care au raspuns complet solicitarilor de mai sus.

Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati la adresa: office@scientianemus.org