Comunicat de presă

Comunicat de presă

28.09.2018

 

Comunicat de presă
Demararea activităților educaționale în proiectul
“Șanse Egale la Educație în Vrancea – SEE Vrancea”

 

Asociația SCIENTIA NEMUS în calitate de beneficiar, împreună cu UAT Comuna Ciorasti și partenerii asociați, Școala Gimnazială Ionel Sîrbu – Ciorăşti, Școala Gimnazială Vîrteșcoiu – Vîrteșcoiu și Școala Gimnazială Bălești – Bălești, anunță demararea activităților educaționale în cadrul proiectului Șanse Egale la Educație în Vrancea – SEE Vrancea, cod proiect POCU/74/6/18/105800.
Proiectul se implementează in perioada 25.05.2018 – 24.05.2021, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se derulează pe o perioadă de 36 de luni, având valoarea totală a Contractului de Finanțare de 4.929.340,36 lei din care 4.189.939,31 lei valoare nerambursabilă UE.

Obiectivul general al proiectului este compus din prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru un număr de 620 persoane din comunitățile rurale din județul Vrancea: Ciorăști, Bălești, Vârteșcoiu, prin implementarea de programe educaționale integrate de tip preventiv și remedial.

Acest obiectiv general se traduce în beneficii reale și vizibile pe termen lung pentru 620 persoane din mediul rural, ce aparțin grupurilor vulnerabile, cu un risc ridicat de părăsire timpurie a școlii, care vor fi asistate prin proiect atât financiar, cât și prin activități specifice menite să contribuie la îmbunătațirea competențelor de baza ale acestora. Membrii grupului ținta vor fi implicați în activități formale, non-formale și informale menite să îi atragă pe aceștia către activitățile educative obligatorii dar și să le îmbunătațească performanțele. Rezultatele corespunzătoare obiectivelor proiectului: 180 de copii membri ai grupului țintă care beneficiază de sprijin pentru participarea la educație timpurie și îmbunătățirea competențelor de bază, de vârstă preșcolară din mediul rural din cele 3 comunități vizate în proiect. Îmbunătățiri: reducerea riscului de părăsire timpurie a sistemului educațional. 440 de elevi din mediul rural care beneficiază de sprjin pentru participarea la educație prin implementarea a 3 programe: Școala după Școala, Școala de vară și CodeKids. Beneficii: îmbunătățirea competențelor de baza în vederea trecerii cu succes a testelor și examenelor naționale, creșterea performantelor în randul elevilor cu rezultate bune la învățatura, dezvoltarea de competențe de programare într-o era a tehnologiei.

Activitățile educaționale ce urmează a fi demarate se vor desfășura prin derularea următoarele programe:

  • programul ”Grădinița de weekend” – se adresează unui număr de 30 de preșcolari (total 180 preșcolari) cu vârsta cuprinsă între 3-5 ani, din cele 3 comunități rurale din Vrancea.
    Programul este rezultatul activităților de facilitare a accesului la educație timpurie cu rol de stimulare a accesului la educație.

și

  • programul ”Școală după școală” – se adresază unui număr de 440 de elevi aflați în anii terminali ai ciclului primar (220 elevi) și ai ciclului gimnazial (220 elevi), care în anul școlar 2018-2019 se află în anul terminal al ciclului de învățămant (clasa a IV, clasa a VIII).
    Activitățile din cadrul programului Școală după Școală vor fi organizate în două tipuri de pachete, elevilor fiindu-le repartizat unul din cele două pachete: pachetul remedial (adresat elevilor cu dificultăți de învățare) și pachetul de excelență (adresat elevilor cu performanțe școlare).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Informatii suplimentare se pot obține de la Asociatia SCIENTIA NEMUS
Email: office@scientianemus.org
Website: scientianemus.org

2018.09_Comunicat de Presa_SEE-Vrancea_Incepere activitati cu grupul tinta