Consiliere, informare si orientare educationala/in cariera in cadrul proiectului „SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti”

Consiliere, informare si orientare educationala/in cariera in cadrul proiectului „SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti”

Asociatia  SCIENTIA NEMUS, in calitate de beneficiar al proiectului “SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti” – POCU/74/6/18/104888, impreuna cu partenerii asociati: Scoala Gimnaziala ”Regele Mihai I”, mun. Drobeta Turnu Severin si Scoala Gimnaziala Nr. 15, mun. Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti  au demarat incepand cu luna februarie 2021 activitatile de consiliere planificate in cadrul proiectului pentru cel de-al doilea semestru al anului scolar 2020 – 2021.

Programul de consiliere, informare si orientare educationala/in cariera este adaptat ciclurilor de invatamant primar si gimnazial, astfel:

  • Pentru elevii de clasele primare activitatile vizeaza dezvoltarea abilitatilor intelectuale, socio-emotionale.
  • Pentru elevii de gimnaziu activitatile se concentreaza pe sprijinirea elevilor in orientarea educationala si in cariera.

De programul de consiliere beneficiaza un numar de 72 de elevi din Scoala Gimnaziala Nr. 15 si Scoala Gimnaziala ”Regele Mihai I” din mun. Drobeta Turnu-Severin.

Proiectul se implementeaza in perioada 29.05.2018 – 28.05.2021 (36 luni), este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 , avand valoarea totala a Contractului de Finantare de 2.817.123,79 lei din care suma de 2.817.123,79 lei reprezinta 100% din valoarea totala eligibila aprobata.

Obiectivul general al proiectului: prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii pentru un numar de 355 de persoane din scolile din judetul Mehedinti: Scoala Gimnaziala Balta – Comuna Balta, Scoala Gimnaziala ”Regele Mihai I” – Drobeta Turnu Severin si Scoala Gimnaziala Nr. 15 – Drobeta Turnu Severin, prin implementarea de programe educationale integrate de tip preventiv si remedial.

Acest obiectiv se traduce in beneficii reale si vizibile pe termen lung pentru cele 355 persoane, ce apartin grupurilor vulnerabile, cu un risc ridicat de parasire timpurie a scolii, care vor fi asistate prin proiect atat financiar, cat si prin activitati specifice menite sa contribuie la imbunatatirea competentelor de baza ale acestora.

Membrii grupului tinta vor fi implicati in activitati formale, non-formale si informale menite sa ii atraga pe acestia catre activitatile educative obligatorii, dar si sa le imbunatateasca performantele. Astfel:

  • 45 de copii de varsta anteprescolara vor beneficia de sprijin in vederea integrarii la gradinita
  • 75 de prescolari, din care 30 din mediul rural, vor participa la activitati specifice menite sa contribuie la stimularea accesului la educatie si la dezvoltarea abilitatilor cognitive, socioemotionale si fizice ale acestora
  • 190 de elevi (95 de elevi din invatamantul primar si 95 de elevi din invatamantul gimnazial), din care 40 din mediul rural, aflati in anii terminali ai ciclului primar si gimnazial vor fi implicati in programe de prevenire a abandonului scolar si vor fi sustinuti in tranzitia de la ciclul primar la cel gimnazial, respectiv de la cilcul gimnazial la cel liceal
  • 45 de persoane participante la programul ”A doua sansa” vor fi reintegrate in sistemul de educatie in vederea finalizarii studiilor pe care le-au abandonat
  • 65 de persoane, personal didactic si de sprijin, vor beneficia de programe de formare profesionala continua

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Asociatia SCIENTIA NEMUS

Persoana de contact: Lavinia Curescu, Manager proiect
Email: office@scientianemus.org


Website: scientianemus.org