Despre TOP Management SV-BI – Firme de exercitiu pentru accesul elevilor la pozitii de top management, cercetare si inovare in viata profesionala

Despre TOP Management SV-BI – Firme de exercitiu pentru accesul elevilor la pozitii de top management, cercetare si inovare in viata profesionala

“TOP Management SV-BI – Firme de exercitiu pentru accesul elevilor la pozitii de top management, cercetare si inovare in viata profesionala”, ID POSDRU/175/2.1/S/149902 este un proiect care are ca obiectiv general cresterea capacitatii elevilor cu rezultate academice bune si foarte bune din regiunile Sud-Vest Oltenia si Bucursti-Ilfov de a se integra pe piata muncii in pozitii manageriale de top sau in cercetare si inovare si astfel de a participa activ la dezvoltarea societatii bazate pe cunoastere prin transferul EXCELENTEI din scoala catre mediul privat, transfer dezvoltat in cadrul firmelor de exercitiu.

De asemenea proiectul urmareste:
Consilierea si instruirea in domeniul carierei a 500 de elevi din regiunile Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov, cu rezultate scolare foarte bune, in vederea realizarii unui plan de dezvoltare profesionala si personala care sa vizeze participarea la pozitii de top management sau in companii implicate in cercetare si inovare;
Implicarea a 500 de elevi din cele doua regiuni, in dezvoltarea, in cadrul unor ateliere non-formale, a propriilor competente necesare accesului in pozitii de top management sau in companii specializate in cercetare si inovare in cadrul activitatii profesionale;
Facilitarea contactului direct a 100 elevi cu rezultate foarte bune (in zona excelentei), cu companii de top din cele doua regiuni implicate in proiect, cu companii multinationale si cu modele international asemanatoare, in cadrul unui program reciproc de schimb de experientea, transfer de idei si inovatie si proiecte de dezvoltare;
Initierea si dezvoltarea a 100 de Firme de exercitiu in domeniul managementului, cercetarii si inovarii in vederea cresterii accesului pe piata muncii in pozitii de top management, in cercetare si inovare a elevilor de elita (cu rezultate in zona excelentei academice).

Proiectul raspunde obiectivului general al POSDRU “dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane” si obiectivului “cresterea gradului de ocupare pentru absolventii si viitori absolventi, precum si cresterea adaptabilitatii acestora al cerintele primului lor loc de munca relevant” din cadrul Domeniului Major de Interventie 2.1 – Tranzitia de la scoala la viata activa din Axa Prioritara 2 – Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, prin intampinarea nevoilor elevilor cu rezultate academice bune si foarte bune prin actiuni de planificare si orientare profesionala pentru pozitii de top.

Obiective orizontale ale POSDRU:
Egalitatea de sanse Egalitatea de sanse va fi asigurata la toate nivelurile proiectului prin urmatoarele actiuni: construirea echipei de proiect respectand principiile egalitatii de gen si non discriminarii; inregistrarea beneficiarilor in grupul tinta al proiectului fara restrictii de gen, orientare politica, religioasa, sexuala, mediu de rezidenta, convingeri sau ideologii; includerea “egalitatii de sanse” ca topic in cadrul activitatilor derulate in cadrul proiectului.
Inovare si TIC Inovarea este prezenta la nivelul proiectului prin insasi metodologia de lucru, implicarea elevilor si reprezentantiilor companiilor in gandirea de planuri de afaceri comune in scopul declarat de crestere a sanselor de integrare activa in pozitii de top a elevilor cu rezultate academice bune si foarte bune. TIC va fi prezenta in fiecare etapa si activitate ale proiectului, de la activitatea de inscriere in grupul tinta al proiectului, unde exista posibilitatea aplicarii on-line a tinerilor, la activitatile derulate in cadrul firmelor de exercitiu, unde beneficiarii vor utiliza platforma ROCT, platforma care simuleaza activitatea unei firme reale.
Dezvoltarea durabila in cadrul proiectului se manifesta pe mai multe planuri. Pe de o parte, implicarea elevilor cu rezultate academice bune si foarte bune in pozitii de top management la nivelul companiilor, precum si infiintarea si dezvoltarea firmelor de exercitiu au ca scop pregatirea unei generatii pentru absorbia pe piata muncii intr-un mediu profesional adecvat.
Sustenabilitatea proiectului va viza:
Continuitatea unor activitati/proiecte anterioare. Ideea proiectului a aparut in cadrului unui schimb de experienta organizat in Marea Britanie intr-un proiect anterior. Activitatile de consiliere in cariera pentru facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa implementate de catre beneficiar intr-un proiect POSDRU au fost adaptate pentru implementarea actualului proiect.
Continuitatea activitatilor proiectului dupa finalizare in ceea ce priveste firmele de exercitiu dezvoltate in proiect se va realiza prin functionalitatea acestora sub forma unor cluburi sau cercuri in cadrul institutiilor de invatamant. Evenimentele “Biblioteca vie” vor continua prin organizarea de intalniri pe teme de orientare in cariera a elevilor unde vor participa reprezentantii companiilor de top colaboratoare in proiect, precum. De asemenea, activitatea de planificare personala va fi realizata in cadrul orelor de consiliere privind orientarea in cariera. Ghidul de bune practici realizat in cadrul proiectului va fi editat in 1000 de exemplare si distribuit. Astfel rezultatele proiectului vor putea fi utilizate atat ca punct de plecare in diverse proiecte, cat si in aplicarea in propriile activitati a procesului de consiliere in cariera.
Sustenabilitatea structurilor initiate va fi realizata prin continuarea activitatilor in cadrul firmelor de exercitiu initiate in proiect. In fiecare institutie de invatamant implicate in proiect va continua activitatea cel putin o firma de exercitiu. Dezvoltarea si concursul planurilor de afaceri va continua in cadrul diferitelor activitatilor extrascolare prin organizarea de competitii.
Generarea de actiuni specifice va viza: urmarirea statistica de catre scolile partenere a evolutiei profesionale a absolventilor; recrutarea unor voluntari din cadrul absolventilor pentru a participa ca persoane resursa in orele de consiliere si dirigentie; promovarea rezultatelor proiectului ca exemple de bune practici in cadrul sedintelor cu directorii, consilierii educativi, consilierii scolari, diriginti dar si pe site-urile partenerilor.