Formare cadre didactice si personal de sprijin in cadrul proiectului „SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti”

Formare cadre didactice si personal de sprijin in cadrul proiectului „SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti”

Asociatia  SCIENTIA NEMUS, in calitate de beneficiar al proiectului “SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti” – POCU/74/6/18/104888, impreuna cu partenerii asociati: Scoala Gimnaziala ”Regele Mihai I”, mun. Drobeta Turnu Severin si Scoala Gimnaziala Nr. 15, mun. Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti  urmeaza a demara in data de 16.august.2021 activitatile de formare profesionala desfasurate cu grupa a IIa de cadre didactice si personal de sprijin.

Cursul dezvoltare a competentelor IT totalizeaza un numar de 90 de ore,  30 de ore pregatire teoretica și 60 de ore pregatire practica. Acesta  are ca principal obiectiv formarea de deprinderi in utilizarea calculatorului,  cunoasterea notiunilor de baza despre calculator si functionalitatea acestuia in diverse domenii de activitate.

Cursul este structurat pe module, în cadrul carora vor fi abordate urmatoarele teme:

  • Modul 1 – Sisteme de calcul si sisteme de operare  
  • Modul 2 – Editare de texte si calcul tabelar 
  • Modul 3 – Internet  si aplicatii colaborative

La finalizarea cursului, dupa sustinerea si promovarea examenelor de certificare a competentelor, beneficiarii acestor cursuri  vor primi un certificat de absolvire si supliment descriptiv, emise de catre Ministerul Muncii, conform legislatiei in vigoare.

De cursurile de formare profesionala – competente IT beneficiaza un numar de 65 de persoane, personal didactic si de sprijin din Scoala Gimnaziala Nr. 15 si Scoala Gimnaziala ”Regele Mihai I” din mun. Drobeta Turnu-Severin.

Proiectul se implementeaza in perioada 29.05.2018 – 04.05.2022 (42 luni), este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 , avand valoarea totala a Contractului de Finantare de 2.817.123,79 lei din care suma de 2.817.123,79 lei reprezinta 100% din valoarea totala eligibila aprobata.

Obiectivul general al proiectului: prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii pentru un numar de 355 de persoane din scolile din judetul Mehedinti: Scoala Gimnaziala Balta – Comuna Balta, Scoala Gimnaziala ”Regele Mihai I” – Drobeta Turnu Severin si Scoala Gimnaziala Nr. 15 – Drobeta Turnu Severin, prin implementarea de programe educationale integrate de tip preventiv si remedial.

Acest obiectiv se traduce in beneficii reale si vizibile pe termen lung pentru cele 355 persoane, ce apartin grupurilor vulnerabile, cu un risc ridicat de parasire timpurie a scolii, care vor fi asistate prin proiect atat financiar, cat si prin activitati specifice menite sa contribuie la imbunatatirea competentelor de baza ale acestora.

Membrii grupului tinta vor fi implicati in activitati formale, non-formale si informale menite sa ii atraga pe acestia catre activitatile educative obligatorii, dar si sa le imbunatateasca performantele. Astfel:

  • 8 de copii de vârstă antepreșcolară, vor beneficia de sprijin în vederea integrării la grădiniță;
  • 83 de preșcolari, din care 30 din mediul rural, vor participa la activități specifice menite să contribuie la stimularea accesului la educație și la dezvoltarea abilităților cognitive, socioemoționale și fizice ale acestora;
  • 272 de elevi (122 de elevi din învățământul primar și 150 de elevi din învățământul gimnazial), din care 40 din mediul rural, aflați în anii terminali ai ciclului primar și gimnazial vor fi implicați în programe de prevenire a abandonului școlar și vor fi susținuți în tranziția de la ciclul primar la cel gimnazial, respectiv de la ciclul gimnazial la cel liceal;
  • 65 de persoane, personal didactic si de sprijin, vor beneficia de programe de formare profesională continuă.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Asociatia SCIENTIA NEMUS

Persoana de contact: Lavinia Curescu, Manager proiect
Email: office@scientianemus.org


Website: scientianemus.org

http://scientianemus.org/wp-content/uploads/2021/11/2021.08_Comunicat-de-Presa_Formare-cadre-didactice.pdf