SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti

SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti

Parteneri in cadrul proiectului

 • Solicitant: Asociatia SCIENTIA NEMUS
 • Parteneri asociati:
  • Scoala Gimnaziala Regele Mihai I, Drobeta Turnu-Severin, Mehedinti
  • Scoala Gimnaziala Balta, Com. Balta, Mehedinti
  • Scoala Gimnaziala Nr. 15, Drobeta Turnu-Severin, Mehedinti

Valoarea totala

 • Asociatia SCIENTIA NEMUS: 2.817.123,79 , cofinantare 0%

Perioada de derulare:29.05.2018 – 28.05.2021

 

Scopul proiectului

Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii pentru un numar de 355 de persoane din scolile din judetul Mehedinti: Scoala Gimnaziala Balta – Comuna Balta, Scoala Gimnaziala ”Regele Mihai I” – Drobeta Turnu Severin si Scoala Gimnaziala Nr. 15 – Drobeta Turnu Severin, prin implementarea de programe educationale integrate de tip preventiv si remedial.

 

Obiective

OS1: Implementarea de activitati destinate aducerii in sistemul educational a unui numar de 45 de copii cu varsta anteprescolara

si sprijinirea lor in tranzitia catre gradinita.

OS2: Implementarea de masuri de stimulare a accesului la educatie timpurie pentru un numar de 75 prescolari, din care 30 din

mediul rural, prin dezvoltarea si furnizarea de programe de invatare formala, non-formala si informala, centrate pe elev.

OS3: Cresterea accesului la educatie scolara pentru 190 de elevi cu risc de parasire timpurie a scolii, din care 40 din mediul rural,

atat prin participarea la programul “Scoala dupa scoala” cat si prin sprijinirea lor in tranzitia catre ciclul scolar superior

OS4: Reintegrarea in sistemul national de educatie si dezvoltarea competentelor de baza pentru 45 de persoane care au abandonat scoala sau care nu au finalizat invatamantul obligatoriu, prin furnizarea programului de “A

doua sansa”

OS5: Cresterea si diversificarea competentelor profesionale pentru 65 de cadre didactice/personal de sprijin din scolile cu rol de

partener asociat, prin participarea la programe de formare profesionala continua.

OS6:Cresterea vizibilitatii operatiunilor finantate prin proiect si constientizarea importantei asistentei financiare acordate din

fonduri europene, prin masuri de informare, publicitate si diseminare

OS7: Asigurarea unui management riguros al proiectului si a bunei gestiuni financiare a fondurilor europene, in conformitate cu

legislatia in vigoare si regulile de implementare POCU

 

Grup tinta

Grupul tinta al proiectului este format din:

 • 45 anteprescolari (OS 6.2) Copii de vârsta anteprescolara de 2-3 ani, cuprinsi în activitati educationale desfasurate în unitati scolare carefac parte din sistemul national de învatamânt, care fac parte din grupuri cu risc de parasire timpurie, cu accent pe copii apartinând minoritatii roma si a celor din mediul rural

 • 75 prescolari (OS 6.2) – Copii de vârsta prescolara care fac parte din grupuri cu risc de parasire timpurie, cu accent pe copii apartinând minoritatii roma si a celor din mediul rural

 • 190 elevi (OS 6.3) – Copii/elevi (cu vârste corespunzatoare învatamântului preuniversitar), inclusiv absolventi de liceu necertificati la examenul de bacalaureat si elevi din scolile profesionale, în special copii/elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii/elevii apartinând minoritatii Roma, copii/elevi din mediul rural, copii/elevi cu dezabilitati, copii/elevi din comunitatile dezavantajate socioeconomic;

 • 45 persoane ce nu au absolvit invatamantul obligatoriu sau au abandonat timpuriu scoala (OS 6.4) – tineri cu vârsta între 12-16 ani, care au parasit timpuriu scoala si au depasit cu cel puflin 4 ani vârsta corespunzatoare clasei neabsolvite; Tineri de 16-24 de ani care au un loc de munca, dar nu au absolvit învatamântul obligatoriu; Adulti între 25-64 de ani care nu au absolvit învatamântul obligatoriu;

 • 65 cadre didactice si personal de sprijin (OS 6.6) Personalul didactic din Educatia si Îngrijirea Timpurie a Copilului; personal didactic din învatamântul preuniversitar; personal de sprijin din scoli (mediatori scolari, consilieri scolari etc.)

  Total Grup tinta: 420 persoane ce vor beneficia de servicii educationale (inclusiv FPC)

 

Indicatori

 • Copii/ tineri/ adulti care au finalizat programe de tip a doua sansa, urmare a sprijinului primit: 45
 • Persoane (copii) care beneficiaza de sprijin pentru participarea  la programe de educatie (EICP): 120
 • Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea  la programe de educatie (învatamântul primar si secundar): 190
 • Personal didactic/ personal de sprijin care si-a îmbunatatit nivelul de competente/ certificat: 65