SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti

SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti

19.06.2018

 

Demarare proiect “SOS Educației în Mehedinți-SOS Mehedinți”

 

Asociația Scientia Nemus, în calitate de Beneficiar al proiectului “SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți” – POCU/74/6/18/104888,anunta inceperea implementării activitaților. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectiv specific 6 – Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

 

Parteneri:    Școala Gimnazială Balta, comuna Balta, județul Mehedinți

Școala Gimnazială ”Regele Mihai I”, mun. Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți

Școala Gimnazială Nr. 15, mun. Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți

 

Obiectivul general al proiectului: prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru un număr de 355 de persoane din școlile din județul Mehedinți: Școala Gimnazială Balta – Comuna Balta, Școala Gimnazială ”Regele Mihai I” – Drobeta Turnu Severin și Școala Gimnazială Nr. 15 – Drobeta Turnu Severin, prin implementarea de programe educaționale integrate de tip preventiv și remedial.

Acest obiectiv se traduce în beneficii reale si vizibile pe termen lung pentru cele 355 persoane, ce aparțin grupurilor vulnerabile, cu un risc ridicat de părăsire timpurie a școlii, care vor fi asistateprin proiect atât financiar, cât și prin activități specificemenite să contribuie la îmbunătățirea competențelor de bazăale acestora.

Membrii grupului țintă vor fi implicați în activități formale, non-formale și informale menite să îi atragă pe aceștia către activitățile educative obligatorii, dar și sa le îmbunătățească performanțele. Astfel:

  • 45 de copii de vârstă antepreșcolarăvor beneficia de sprijin în vederea integrării la grădiniță
  • 75 de preșcolari, din care 30 din mediul rural,vor participa la activități specifice menite să contribuie la stimularea accesului la educație și la dezvoltarea abilităților cognitive, socioemoționale și fizice ale acestora
  • 190 de elevi (95 de elevi din învățământul primar și 95 de elevi din învățământul gimnazial), din care 40 din mediul rural,aflați în anii terminali ai ciclului primar și gimnazial vor fi implicați în programe de prevenire a abandonului școlar și vor fi susținuți în tranziția de la ciclul primar la cel gimnazial, respectiv de la cilcul gimnazial la cel liceal
  • 45 de persoane participante la programul ”A doua șansă” vor fi reintegrate în sistemul de educație în vederea finalizării studiilor pe care le-au abandonat
  • 65 de persoane, personal didactic si de sprijin, vor beneficia de programe de formare profesională continuă

Valoarea totală a proiectului este de 2.817.123,79 lei, din care suma de 2.817.123,79 lei reprezinta 100% din valoarea totala eligibila aprobata.

Perioada de implementare – 36 luni (25 mai 2018 – 25 mai 2021)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

 

 

Informații suplimentare se pot obține de la Asociația SCIENTIA NEMUS

Persoană de contact:  Harcău Cristian-Florin, Manager proiect

Email: office@scientianemus.org

Website: www.scientianemus.org