Anunt angajare – Coordonator Partener

Anunt angajare – Coordonator Partener

Locatiile de implementare a activitatilor:

 • Babeni, Judetul Valcea

Proiect POCU:  SISTEM Babeni – Servicii Integrate de Sanatate, Trai, Educatie si Munca in Babeni

Apel: POCU/138/4/1/114677

Cerinte:

 • Studii superioare finalizate – 4 ani
 • Certificat manager proiect – CNFPA/ANC
 • Experienta de lucru in proiecte finantate din fonduri europene si in coordonarea de activitati – 5 ani, demonstrabila prin:
  – Carte de munca/ Extrase Revisal
  – Contracte Individuale de Munca
  – Fise de post
  – Adeverinte de la locurile de munca

Competente tehnice:

 • Cunostiinte avansate de operare cu pachetul Office (Word, Excell, Power Point)

Sarcini si responsabilitati:

  null
 • Sprijinirea managerului in monitorizare, evaluare, raportare tehnica, in urma implementarii activitatilor proiectului
 • Coordonarea si monitorizarea activitatilor derulate de partener in cadrul proiectului
 • Elaborarea procedurilor de lucru privind activitatile partenerului
 • Colaborarea la intocmirea cererilor de rambursare/plata prin transmiterea raportarilor tehnice si financiare
 • Monitorizarea bugetului si gestionarea administrativa executiei sale zilnice
 • Coordonarea activitatilor desfasurate de membrii echipei de proiect ai partenerului
 • Participarea la realizarea procedurilor de achizitii efectuate de catre partener
 • Comunica managerului de proiect toate problemele aparute in implementare si impreuna cu managerul de proiect identifica cele mai bune solutii pentru rezolvarea oricarei situatii neprevazute
 • Verificarea rapoartelor de activitate, a fiselor de pontaj si a livrabilelor expertilor angajati de partener
 • Raportarea propriei activitati desfasurate
 • Intocmirea planului detaliat al activitatilor impreuna cu responsabilii de activitati din subordinea sa.
 • Realizarea de vizite de monitorizare a activitatilor cu grupul tinta impreuna cu responsabilii de activitati
 • Contribuie la selectia expertilor anagajati in cadrul proiectului
 • Verificarea realizarii indicatorilor si a rezultatelor in cadrul activitatilor de care este responsabil partenerul.
 • Participarea la intalnirile lunare cu managerul de proiect si organizarea de intalniri periodice cu responsabilii de activitati ai partenerului
 • Participarea la intalnirile anuale de monitorizare alaturi de ceilalti coordonatori de parteneri si responsabili de activitati.
 • Participarea la intalnirile lunare cu managerul de proiect si organizarea de intalniri periodice cu responsabilii de activitati ai partenerului

Candidatii interesati pot transmite CV-urile la adresa de email: office@scientianemus.org. Mailul va avea subiectul “Candidatura Coordonator Partener – SISTEM Babeni”. CV -ul va fi redactat in format Europass, cu toate rubricile completate, impreuna cu documentele mentionate anterior la rubrica Cerinte (intr-un singur pdf, scanate in ordine cronologica).

Termen limita pentru transmiterea documentelor de candidatura:  07.10.2019;

Vor fi contactate, pentru stabilirea unui interviu si a unei probe practice privind cunostiintele de operare ale pachetului Office, doar persoanele care au raspuns complet solicitarilor de mai sus.

Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati la adresa: office@scientianemus.org