Anunt angajare – Republicare 2

Anunt angajare – Republicare 2

Post vacant: CADRU DIDACTIC EDUCATIE TIMPURIE

Locatiile de implementare a activitatilor:

  • Comuna Balta, Judetul Mehedinti

Proiect POCU:  SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti

Apel: POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Cerinte:

  • Studii medii de specialitate (ex:Liceul Pedagogic, Colegiul de Institutori) sau studii superioare de specialitate – 4 ani
  • Experienta in sistemul de invatamant – 1 an, demonstrabila prin:
    – Carte de munca/ Extrase Revisal
    – Contracte Individuale de Munca
    – Fise de post
    – Adeverinte de la locurile de munca

Competente tehnice:

  • Foarte buna utilizare a pachetului Office (Word, Excell)

Sarcini si responsabilitati:

  • Initierea si intretinerea unui mediu de comunicare adecvat, care sa faciliteze transmiterea deinformatii, cooperarea, interactionarea cadru didactic-copil, copil-copil
  • Identificarea si valorificarea posibilitatilor de invatare ale prescolarilor prin evaluarea initiala a acestora
  • Elaborarea activitatilor instructiv-educative realizate cu prescolarii pe cinci domenii experentiale
  • Realizarea procesului instructiv-educativ utilizand strategii moderne centrate pe copil, adaptate particularitatilor de varsta si individuale ale prescolarilor prin folosirea de metode activ participative
  • Elaborarea fiselor de lucru si a instrumentelor de evaluare
  • Aplicarea testelor de evaluare prescolarilor si completarea fiselor de observatie
  • Realizarea portofoliului fiecarui elev privind progresul realizat
  • Elaborarea de proceduri si documente de informare regulata a parintilor privind progresul realizat si rezultatele copiilor
  • Transmite zilnic prezenta grupului tinta la activitatile desfasurate, catre responsabilul cu activitatile educationale si catre responsabilul de grup tinta.
  • Urmareste planul educational individual al fiecarui membru al grupului tinta si il actualizeaza in
  • functie de evolutia acestora.
  • Participa la intalnirile organizate in cadrul proiectului
  • Intocmeste raportari privind activitatea desfasurata catre managerul de proiect.

Posturi vacante: CADRU DIDACTIC ACTIVITATI EDUCATIONALE DE PREVENTIE 

  • 1 post pentru desfasurarea de activitati cu elevii din invatamanul primar
    • 1 post cu specializare limba romana
    • 1 post cu specializare matematica
    • 1 post cu specializare TIC

Locatiile de implementare a activitatilor:

  • Comuna Balta, Judetul Mehedinti

Proiect POCU:  SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti

Apel: POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Cerinte:

  • Studii superioare finalizate (pentru cadrele didactice care urmeaza sa aiba activitati cu elevii din invatamantul gimnazial – 4 ani SAU
  • Studii medii de specialitate (pentru cadrele didactice care urmeaza sa aiba activitati cu elevii din invatamantul primar)
  • Experienta in sistemul de invatamant – 1 an, demonstrabila prin:
    – Carte de munca/ Extrase Revisal
    – Contracte Individuale de Munca
    – Fise de post
    – Adeverinte de la locurile de munca

Competente tehnice:

  • Foarte buna utilizare a pachetului Office (Word, Excell)

Sarcini si responsabilitati:

  • Transmite zilnic prezenta grupului tinta la activitatile desfasurate, catre responsabilul cu activitatile educationale si catre responsabilul de grup tinta.
  • Urmareste planul educational individual al fiecarui membru al grupului tinta si il actualizeaza in functie de evolutia acestora.
  • Integreaza si utilizeaza TIC in activitatile pe care le desfasoara
  • Participa la intalnirile organizate in cadrul proiectului
  • Intocmeste raportari privind activitatea desfasurata catre managerul de proiect.
  • Initierea si intretinerea unui mediu de comunicare adecvat, care sa faciliteze transmiterea de informatii, cooperarea, interactionarea cadru didactic-elev, elev-elev
  • Identifica si valorifica nevoile si posibilitatile de invatare ale grupului tinta
  • Elaboreaza programele de activitati menite sa conduca la atingerea obiectivelor educationale asumate
  • Desfasurarea activitatilor de predare cu elevii in cadrul programului Scoala dupa Scoala
  • Elaborarea fiselor de lucru si a instrumentelor de evaluare
  • Aplicarea testelor de evaluare si completarea fiselor de observatie
  • Realizarea portofoliului fiecarui elev privind progresul realizat
  • Completarea catalogului participantilor la activitatile de preventie cu rezultatele evaluarilor intermediare si cu prezenta acestora
  • Elaborarea de proceduri si documente de informare regulata a parintilor privind progresul realizat si rezultatele elevilor

Post vacant: RESPONSABIL ACTIVITATI EDUCATIONALE 

Locatiile de implementare a activitatilor:

  • Comuna Balta, Judetul Mehedinti

Proiect POCU:  SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti

Apel: POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Cerinte:

  • Studii superioare finalizate – 4 ani 
  • Experienta in sistemul de invatamant – 1 an, demonstrabila prin:
    – Carte de munca/ Extrase Revisal
    – Contracte Individuale de Munca
    – Fise de post
    – Adeverinte de la locurile de munca

Competente tehnice:

  • Foarte buna utilizare a pachetului Office (Word, Excell)

Sarcini si responsabilitati:

  • Aplicarea instrumentelor aferente metodologiei de monitorizare
  • Elaborarea metodologiei de monitorizare a activitatilor educationale
  • Coordonarea si monitorizarea activitatilor educationale formale si non-formale, de a doua
  • sansa, scoala dupa scoala etc.
  • Intocmirea planificarii logistice cat si de personal a activitatilor din programul educational
  • Elaborarea lunara (periodica) a programului/calendarului activitatilor
  • Monitorizarea prezentei grupului tinta la activitatile educationale cu prescolarii, elevii si persoanele inscrise la a doua sansa
  • Participa la vizitele de monitorizare lansate de catre managerul de proiect.
  • Urmareste parcurgerea planului educational individualizat pentru fiecare membru al grupului tinta.
  • Organizeaza si participa la intalniri de informare a parintilor cu privire la evolutia educationala a membrilor grupului tinta
  • Intocmeste rapoarte privind activitatea educationala si rezultatele acesteia
  • Analizeaza impreuna cu cadrele didactice situatia participantilor la programele oferite in cadrul proiectului si situatia frevcentei acestora la orele de curs
  • Participa la selectia cadrelor didactice implicate in activitatea cu grupul tinta
  • Monitorizeaza si se asigura de realizarea rezultatelor si a indicatorilor aferenti activitatii de care raspunde.
  • Organizeaza intalniri lunare cu cadrele didactice in vederea identificarii de probleme intampinate in activitatea cu grupul tinta, planificarea activitatii.
  • Organizeaza intalnirile din cadrul activitatilor de sprjin al elevilor in tranzitia de la un ciclu educational la altul.
  • Intocmeste lista copiilor ce urmeaza sa treaca intr-un nou ciclu educational
  • Intocmeste Strategia de tranzitie de la un ciclu educational la altul.
  • Dezvolta instrumentelece fac parte din Pasaportul Tranzitiei.

Candidatii interesati pot transmite CV-urile la adresa de email: office@scientianemus.org. Mailul va avea subiectul “Candidatura <denumirea postului vizat> – SOS Mehedinti”. 

CV -ul va fi redactat in format Europass, cu toate rubricile completate, impreuna cu documentele mentionate anterior la rubrica Cerinte (intr-un singur pdf, scanate in ordine cronologica).

Termen limita pentru transmiterea documentelor de candidatura:  06.09.2019;

Vor fi contactate, pentru stabilirea unui interviu si a unei probe practice, doar persoanele care au raspuns complet solicitarilor de mai sus.

Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati la adresa: office@scientianemus.org