Anunt angajare

Anunt angajare

Post vacant: CADRU DIDACTIC EDUCATIE TIMPURIE

Locatiile de implementare a activitatilor:

 • Comuna Balta, Judetul Mehedinti

Proiect POCU:  SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti

Apel: POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Cerinte:

 • Studii medii de specialitate (ex:Liceul Pedagogic, Colegiul de Institutori) sau studii superioare de specialitate – 4 ani
 • Experienta in sistemul de invatamant – 1 an, demonstrabila prin:
  – Carte de munca/ Extrase Revisal
  – Contracte Individuale de Munca
  – Fise de post
  – Adeverinte de la locurile de munca

Competente tehnice:

 • Foarte buna utilizare a pachetului Office (Word, Excell)

Sarcini si responsabilitati:

 • Initierea si intretinerea unui mediu de comunicare adecvat, care sa faciliteze transmiterea deinformatii, cooperarea, interactionarea cadru didactic-copil, copil-copil
 • Identificarea si valorificarea posibilitatilor de invatare ale prescolarilor prin evaluarea initiala a acestora
 • Elaborarea activitatilor instructiv-educative realizate cu prescolarii pe cinci domenii experentiale
 • Realizarea procesului instructiv-educativ utilizand strategii moderne centrate pe copil, adaptate particularitatilor de varsta si individuale ale prescolarilor prin folosirea de metode activ participative
 • Elaborarea fiselor de lucru si a instrumentelor de evaluare
 • Aplicarea testelor de evaluare prescolarilor si completarea fiselor de observatie
 • Realizarea portofoliului fiecarui elev privind progresul realizat
 • Elaborarea de proceduri si documente de informare regulata a parintilor privind progresul realizat si rezultatele copiilor
 • Transmite zilnic prezenta grupului tinta la activitatile desfasurate, catre responsabilul cu activitatile educationale si catre responsabilul de grup tinta.
 • Urmareste planul educational individual al fiecarui membru al grupului tinta si il actualizeaza in
 • functie de evolutia acestora.
 • Participa la intalnirile organizate in cadrul proiectului
 • Intocmeste raportari privind activitatea desfasurata catre managerul de proiect.

Posturi vacante: CADRU DIDACTIC ACTIVITATI EDUCATIONALE DE PREVENTIE 

 • 1 post pentru desfasurarea de activitati cu elevii din invatamanul primar
  • 1 post cu specializare limba romana
  • 1 post cu specializare matematica
  • 1 post cu specializare TIC

Locatiile de implementare a activitatilor:

 • Comuna Balta, Judetul Mehedinti

Proiect POCU:  SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti

Apel: POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Cerinte:

 • Studii superioare finalizate (pentru cadrele didactice care urmeaza sa aiba activitati cu elevii din invatamantul gimnazial – 4 ani SAU
 • Studii medii de specialitate (pentru cadrele didactice care urmeaza sa aiba activitati cu elevii din invatamantul primar)
 • Experienta in sistemul de invatamant – 1 an, demonstrabila prin:
  – Carte de munca/ Extrase Revisal
  – Contracte Individuale de Munca
  – Fise de post
  – Adeverinte de la locurile de munca

Competente tehnice:

 • Foarte buna utilizare a pachetului Office (Word, Excell)

Sarcini si responsabilitati:

 • Transmite zilnic prezenta grupului tinta la activitatile desfasurate, catre responsabilul cu activitatile educationale si catre responsabilul de grup tinta.
 • Urmareste planul educational individual al fiecarui membru al grupului tinta si il actualizeaza in functie de evolutia acestora.
 • Integreaza si utilizeaza TIC in activitatile pe care le desfasoara
 • Participa la intalnirile organizate in cadrul proiectului
 • Intocmeste raportari privind activitatea desfasurata catre managerul de proiect.
 • Initierea si intretinerea unui mediu de comunicare adecvat, care sa faciliteze transmiterea de informatii, cooperarea, interactionarea cadru didactic-elev, elev-elev
 • Identifica si valorifica nevoile si posibilitatile de invatare ale grupului tinta
 • Elaboreaza programele de activitati menite sa conduca la atingerea obiectivelor educationale asumate
 • Desfasurarea activitatilor de predare cu elevii in cadrul programului Scoala dupa Scoala
 • Elaborarea fiselor de lucru si a instrumentelor de evaluare
 • Aplicarea testelor de evaluare si completarea fiselor de observatie
 • Realizarea portofoliului fiecarui elev privind progresul realizat
 • Completarea catalogului participantilor la activitatile de preventie cu rezultatele evaluarilor intermediare si cu prezenta acestora
 • Elaborarea de proceduri si documente de informare regulata a parintilor privind progresul realizat si rezultatele elevilor

Post vacant: RESPONSABIL ACTIVITATI EDUCATIONALE 

Locatiile de implementare a activitatilor:

 • Comuna Balta, Judetul Mehedinti

Proiect POCU:  SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti

Apel: POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Cerinte:

 • Studii superioare finalizate – 4 ani 
 • Experienta in sistemul de invatamant – 1 an, demonstrabila prin:
  – Carte de munca/ Extrase Revisal
  – Contracte Individuale de Munca
  – Fise de post
  – Adeverinte de la locurile de munca

Competente tehnice:

 • Foarte buna utilizare a pachetului Office (Word, Excell)

Sarcini si responsabilitati:

 • Aplicarea instrumentelor aferente metodologiei de monitorizare
 • Elaborarea metodologiei de monitorizare a activitatilor educationale
 • Coordonarea si monitorizarea activitatilor educationale formale si non-formale, de a doua
 • sansa, scoala dupa scoala etc.
 • Intocmirea planificarii logistice cat si de personal a activitatilor din programul educational
 • Elaborarea lunara (periodica) a programului/calendarului activitatilor
 • Monitorizarea prezentei grupului tinta la activitatile educationale cu prescolarii, elevii si persoanele inscrise la a doua sansa
 • Participa la vizitele de monitorizare lansate de catre managerul de proiect.
 • Urmareste parcurgerea planului educational individualizat pentru fiecare membru al grupului tinta.
 • Organizeaza si participa la intalniri de informare a parintilor cu privire la evolutia educationala a membrilor grupului tinta
 • Intocmeste rapoarte privind activitatea educationala si rezultatele acesteia
 • Analizeaza impreuna cu cadrele didactice situatia participantilor la programele oferite in cadrul proiectului si situatia frevcentei acestora la orele de curs
 • Participa la selectia cadrelor didactice implicate in activitatea cu grupul tinta
 • Monitorizeaza si se asigura de realizarea rezultatelor si a indicatorilor aferenti activitatii de care raspunde.
 • Organizeaza intalniri lunare cu cadrele didactice in vederea identificarii de probleme intampinate in activitatea cu grupul tinta, planificarea activitatii.
 • Organizeaza intalnirile din cadrul activitatilor de sprjin al elevilor in tranzitia de la un ciclu educational la altul.
 • Intocmeste lista copiilor ce urmeaza sa treaca intr-un nou ciclu educational
 • Intocmeste Strategia de tranzitie de la un ciclu educational la altul.
 • Dezvolta instrumentelece fac parte din Pasaportul Tranzitiei.

Candidatii interesati pot transmite CV-urile la adresa de email: office@scientianemus.org. Mailul va avea subiectul “Candidatura <denumirea postului vizat> – SOS Mehedinti”. 

CV -ul va fi redactat in format Europass, cu toate rubricile completate, impreuna cu documentele mentionate anterior la rubrica Cerinte (intr-un singur pdf, scanate in ordine cronologica).

Termen limita pentru transmiterea documentelor de candidatura:  15.03.2019;

Vor fi contactate, pentru stabilirea unui interviu si a unei probe practice, doar persoanele care au raspuns complet solicitarilor de mai sus.

Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati la adresa: office@scientianemus.org