ANUNȚ ÎNSCRIERE CADRE DIDACTICE/PERSONAL DE SPRJIN în grupul țintă al proiectului ”SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți”

ANUNȚ ÎNSCRIERE CADRE DIDACTICE/PERSONAL DE SPRJIN în grupul țintă al proiectului ”SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți”

Asociatia SCIENTIA NEMUS in calitate de beneficiar in cadrul proiectului ”SOS Educației în Mehedinți – SOS Mehedinți” – POCU/74/6/18/104888, organizeaza pentru cadre didactice/personal de sprijin din cele doua scoli cu rol de partener asociat, Școala Gimnazială ”Regele Mihai I”, Drobeta Turnu Severin și Școala Gimnazială nr. 15, Drobeta Turnu Severin, cursuri de dezvoltare a competentelor IT.  Grupele vor fi formate din maxim 28 de cadre didactice/personal de sprijin.

Cursul dezvoltare a competentelor IT totalizeaza un numar de 90 de ore,  30 de ore pregatire teoretica și 60 de ore pregatire practica. Acesta  are ca principal obiectiv formarea de deprinderi in utilizarea calculatorului,  cunoasterea notiunilor de baza despre calculator si functionalitatea acestuia in diverse domenii de activitate.

Cursul este structurat pe module, în cadrul carora vor fi abordate urmatoarele teme:

Modul 1 – Sisteme de calcul si sisteme de operare  

Modul 2 – Editare de texte si calcul tabelar 

Modul 3 – Internet  si aplicatii colaborative

La finalizarea cursului, dupa sustinerea si promovarea examenelor de certificare a competentelor, beneficiarii acestor cursuri  vor primi un certificat de absolvire si supliment descriptiv, emise de catre Ministerul Muncii, conform legislatiei in vigoare.

            Cursurile vor incepe la sfarsitul lunii august, in functie de disponibilitatea cursantilor. Înscrierile încep în luna iulie 2021

Participarea la cursul livrat in cadrul proiectului este GRATUITĂ!

             Condiții de înscriere: 

–  Beneficiarii trebuie să fie cadre didactice/persoana de sprijin in cadrul scolilor partenere;

– Candidatul nu a beneficiat de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE si nu a participat la alte cursuri de formare continua in ultimele 6 luni;

– Dosarul de inscriere complet şi corect întocmit.

            Documente necesare înscriere: 

  – Cererea de înscriere în grupul țintă al proiectului (Anexa 1 la prezenta Metodologie);

 – Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU  2014-2020 – Secțiunea A (Anexa 3 la                                  prezenta Metodologie);

   – Copie certificat de naștere;

   – Copie carte de identitate;

   – Copie certificat de căsatorie/divorț/încredințare (după caz); 

   – Adeverinta salariat/decizie numire pe post;

   – Adeverinta medic, clinic sanatos;

   – Alte documente, dacă va fi identificată necesitatea lor (după caz).

            Obiectivul principal al proiectului –  prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru un număr de 355 de persoane din școlile din județul Mehedinți: Școala Gimnazială Balta – Comuna Balta, Școala Gimnazială ”Regele Mihai I” – Drobeta Turnu Severin și Școala Gimnazială Nr. 15 – Drobeta Turnu Severin, prin implementarea de programe educaționale integrate de tip preventiv și remedial, implicându-le în activități formale, non-formale și informale menite să le atragă către activitățile educative obligatorii, dar și sa le îmbunătățească performanțele.

            Grupului țintă este compus din:

  • 8 de copii de vârstă antepreșcolară, vor beneficia de sprijin în vederea integrării la grădiniță;
  • 83 de preșcolari, din care 30 din mediul rural, vor participa la activități specifice menite să contribuie la stimularea accesului la educație și la dezvoltarea abilităților cognitive, socioemoționale și fizice ale acestora;
  • 272 de elevi (122 de elevi din învățământul primar și 150 de elevi din învățământul gimnazial), din care 40 din mediul rural, aflați în anii terminali ai ciclului primar și gimnazial vor fi implicați în programe de prevenire a abandonului școlar și vor fi susținuți în tranziția de la ciclul primar la cel gimnazial, respectiv de la ciclul gimnazial la cel liceal;
  • 65 de persoane, personal didactic si de sprijin, vor beneficia de programe de formare profesională continuă.

Beneficiar proiect:    Asociația SCIENTIA NEMUS, Drobeta Turnu Severin

Parteneri asociați:    Școala Gimnazială Nr. 15, Drobeta Turnu Severin

                                    Școala Gimnazială ”Regele Mihai I”, Drobeta Turnu Severin

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0723457886

 persoană de contact Cristian LAZĂR – responsabil grup țintă proiect 

http://scientianemus.org/wp-content/uploads/2021/11/2021.07_Anunt-recrutare-GT_Cadre-didactice-grupa-II.pdf