Comunicat de presa Conferinta lansare proiect

Comunicat de presa Conferinta lansare proiect

COMUNICAT DE PRESA CONFERINTA LANSARE PROIECT
“SISTEM Babeni – Servicii Integrate de Sanatate, Trai, Educatie si Munca in Babeni”

Primaria orasului Babeni, in calitate de beneficiar anunta desfasurarea conferintei de lansare a proiectului “SISTEM Babeni – Servicii Integrate de Sanatate, Trai, Educatie si Munca in Babeni”, POCU/138/4/1/114677. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2010 – 2020, in cadrul Axei Prioritare 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate.

Evenimentul va avea loc vineri de 30.03.2018, incepand cu orele 12:00, in Sala de sedinte situata in incinta Primariei orasului Babeni, str. Dragos Vranceanu, nr.167.

Proiectul este implementat de Primaria orasului Babeni in parteneriat cu Scoala Gimanziala Valea Mare – Babeni si Asociatia Scientia Nemus si are ca obiectiv general combaterea saraciei si a excluziunii sociale in comunitatea Valea Mare – Babeni, din judetul Valcea, prin implicarea a cel putin 600 de persoane, cu precadere din randul populatiei de etnie roma, in masuri integrate de educatie, ocupare, antreprenoriat, sustinere a dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale/medicale/socio-medicale, imbunatatire a conditiilor de locuit, combatere a discriminarii si promovarii multiculturalismului.

Activitatile propuse a se derula in cadrul proiectului vor consta in: activitati pentru sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, activitati pentru sprijinirea accesului si/sau mentinerea pe piata muncii, activitati de sustinere a antreprenoriatului si a ocuparii pe cont-propriu in cadrul comunitatii, furnizarea de servicii sociale/medicale/socio-medicale, activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit, combaterea discriminarii si promovarii multiculturalismului, precum si informare si publicitate.

Grupul tinta vizat de proiectul “SISTEM Babeni – Servicii Integrate de Sanatate, Trai, Educatie si Munca in Babeni” este constiuit din:
300 beneficiari servicii educationale – prescolari, elevi aflati in risc de abandon scolar, persoane care au abandonat invatamantul obligatoriu;
200 beneficiarii servicii pentru accesul si mentinerea pe piata muncii – persoane neocupate profesional sau care lucreaza in gospodaria proprie in activitati agricole de subzistenta;
100 beneficiari servicii pentru sustinerea antreprenoriatului – persoane ocupate sau neocupate profesional care doresc sa demareze o activitate economica independenta.

Perioada de implementare este februarie 2018 – februarie 2021.
Valoarea eligibila totala a proiectului este de 13.744.001,31 RON.

Detalii suplimentare se pot obtine de la:
Stefan BOGDAN
Primar oras Babeni

primaria_babeni@yahoo.com

comunicat conferinta de presa