Comunicat – Desfasurare ateliere rezidentiale

Comunicat – Desfasurare ateliere rezidentiale

Publicat: Septembrie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ DESFĂȘURARE ATELIERE REZIDENȚIALE
“TOP Management SV-BI – Firme de exercițiu pentru accesul elevilor la poziții de top management, cercetare și inovare în viața profesională”

Asociația Română de Consiliere și Sprijin, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii săi Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Colegiul Național “Traian”, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” și Asociația Scientia Nemus implementează proiectul “TOP Management SV-BI – Firme de exercițiu pentru accesul elevilor la poziții de top management, cercetare și inovare în viața profesională”, POSDRU/175/2.1/S/149902. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în cadrul Axei Prioritare 2 Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii, Domeniul Major de Intervenție 2.1 Tranziția de la școală la viața activă.

În perioada august – septembrie 2015 se desfășoară atelierele non-formale pentru dezvoltarea competențelor necesare pentru top management și pentru managementul unor firme de exercițiu.
La aceste ateliere participă 500 de elevi din grupul țintă, elevi cu rezultate academice bune și foarte bune. Atelierele se desfășoară în regim rezidențial pe o perioadă de 3 zile la complexul turistic „Cornul Vânătorului” situat în municipiul Pitești.

Atelierele non-formale de dezvoltare personală și profesională se desfășoară în cadrul activității Competențe pentru top management, unde elevii participă la activități experiențiale în scopul dezvoltării de competențe de bază privind accesul la poziții de top în companii, competențe de management, de cercetare, de creativitate și inovare. Vor fi organizate 25 de ateliere nonformale pentru grupe de 20 de elevi însoțiți de către experți consilieri având o bogată experiență în organizarea atelierelor nonformale și în consilierea carierei pentru tineri.

În cadrul proiectului se creează contextul potrivit pentru dezvoltarea capacităţii elevilor cu rezultate academice foarte bune de a se integra pe piaţa muncii în poziţii manageriale de top sau în cercetare şi inovare după finalizarea studiilor și de a le facilita astfel, tranziția de la școală la viața activă.

Detalii suplimentare se pot obține de la:
Ana Mihalcea – Manager proiect, E-mail: anamihalcea@arcs.ro
Irina Spînu – Expert promovare, E-mail: irina.spinu@scientianemus.org