Demarare activitati inscriere grup tinta in proiectul “Sanse Egale la Educatie in Vrancea – SEE Vrancea”

Demarare activitati inscriere grup tinta in proiectul “Sanse Egale la Educatie in Vrancea – SEE Vrancea”

Asociatia Scientia Nemus, in calitate de Beneficiar al proiectului “Sanse Egale la Educatie in Vrancea – SEE Vrancea” – POCU/74/6/18/105800, UAT Comuna Ciorasti, in calitate de Partener, impreuna cu partenerii asociati: Scoala Gimnaziala „Ionel Sarbu”, Ciorasti, Vrancea, Scoala Gimnaziala Balesti, Balesti, judetul Vrancea si Scoala Gimnaziala Virtescoiu, comuna Virtescoiu, judetul Vrancea au inceput inscrierea grupului tinta in proiectul mai sus mentionat.

In aceasta toamna, o data cu inceperea noului an scolar, la cele trei scoli partenere, vor incepe activitati educationale cu urmatoarele categorii de persoane: prescolari cu varsta cuprinsa intre 3-5 ani, beneficiari de programul ”Gradinita de weekend” si „Gradinita cu program prelungit”, elevi – invatamant primar si gimnazial care in anul scolar 2018-2019 se afla in anul terminal al ciclului de invatamant (clasa a IV, clasa a VIII), beneficiari de programul ”Scoala dupa scoala”.

Prescolarii si elevii – invatamant primar si gimnazial provin din efectivul de elevi al scolilor partenere.

Activitatile se vor desfasura in afara orelor prevazute in programa scolara.

Persoanele interesate se pot informa suplimentar referitor la numarul de locuri, conditiile de inscriere, documentele necesare, etc., la sediile celor trei scoli partenere, care au anunturile de inscriere afisate cu detalii despre fiecare categorie de grup tinta, pe site-ul dedicat proiectului, pe site-urile scolilor partenere, etc.

Obiectivul general al proiectului: prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii pentru un numar de 620 din comunitațile rurale din județul Vrancea: Ciorasti, Balesti, Virtescoiu, prin implementarea de programe educaționale integrate de tip preventiv si remedial.

Acest obiectiv se traduce in beneficii reale si vizibile pe termen lung pentru cele 620 persoane din mediul rural, ce apartin grupurilor vulnerabile, cu un risc ridicat de parasire timpurie a scolii, care vor fi asistate prin proiect atat financiar, cat si prin activitati specifice menite sa contribuie la imbunatatirea competentelor de baza ale acestora.

Membrii grupului tinta vor fi implicati in activitati formale, non-formale si informale menite sa ii atraga pe acestia catre activitatile educative obligatorii, dar si sa le imbunatateasca performantele. Astfel:
– 180 de prescolari vor participa la activitati specifice menite sa contribuie la stimularea accesului la educatie si la dezvoltarea abilitatilor cognitive, socioemotionale si fizice ale acestora.
– 440 de elevi (220 elevi din invatamantul primar si 220 elevi din invatamantul gimnazial) aflati in anii terminali ai ciclului primar si gimnazial vor fi implicati in programe de prevenire a abandonului scolar si vor fi sustinuti in tranzitia de la ciclul primar la cel gimnazial, respectiv de la ciclul gimnazial la cel liceal.

Valoarea totala a proiectului este de 4.929.349,36 lei, din care suma de 4.189.939,31 lei reprezinta valoare nerambursabila UE.

Perioada de implementare – 36 luni (25 mai 2018 – 24 mai 2021)

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Informatii suplimentare se pot obtine de la Asociatia SCIENTIA NEMUS
Persoana de contact: Lavinia Curescu, Manager proiect
Email: office@scientianemus.org
Website: www.scientianemus.org