Desfasurare cursuri acreditate de Formare Profesionala Continua

Desfasurare cursuri acreditate de Formare Profesionala Continua

Primaria Orasului Calimanesti in parteneriat cu Asociatia SCIENTIA NEMUS si Scoala gimnaziala „Serban Voda Cantacuzino”, Calimanesti, implementeaza in perioada februarie 2018 – iunie 2022 proiectul ID POCU/138/4/1/114614 cu titlul ”SISTEM Calimanesti – Servicii Integrate de Sanatate, Trai, Educatie si Munca in Calimanesti”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.

In perioadafebruarie 2019 – martie 2022 Primaria Orasului Calimanesti a organizat cursuri acreditate de formare profesionala continua pentru meseriile de:

 • Ospatar
 • Bucatar
 • Camerista
 • Lucrator in hotelarie
 • Ajutor bucatar

Cursurile de formare profesionala continua s-au desfasurat in cadrul activitatii „A2. Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii” – Sub.activitatea A2.3 „Furnizarea de programe de formare profesionala continua”.

La aceste cursuri s-au inscris un numar de 266 de persoane din Oras Calimanesti,  someri inregistrati/neinregistrati, persoane casnice, persoane ce nu au lucrat niciodata, apti de incadrare pe piata muncii si care nu desfasoara activitati independente. Au finalizat si ai primit certificate de absolvire 254 de persoane, astfel:

 • 33 in meseria de ospatar;
  • 92 in meseria de bucatar;
  • 35 in meseria de camerista,
  • 84 in meseria de lucrători în hotelarie
  • 10 in meseria de ajutor bucatar

Toate cursurile de formare profesionala continua sunt autorizate ANC si s-au finalizat in urma examenului de absolvire, cu certificat de calificare emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale  si de Ministerul Educatiei Nationale, fiind recunoscute la nivel european. Tot la finalizarea cursurilor de formare profesionala continua participantili li s-a acordat o subventie.

Obiectivul general al proiectului il constituie combaterea saraciei si excluziunii sociale in comunitatea Calimanesti din judetul Valcea, prin implicarea a cel putin 660 de persoane, cu precadere din randul populatiei de etnie roma, in masuri integrate de educatie, ocupare, antreprenoriat, sustinerea dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale/medicale/socio-medicale, imbunatatire a conditiilor de locuit, combaterea discriminarii si promovarii multiculturalismului.

Rezultatele preconizate a fi obtinute pentru realizarea obiectivului mai sus mentionat se refera la:

 • 300 persoane (prescolari, elevi din invatamantul primar, gimnazial si liceal, precum si persoane care au abandonat invatamantul obligatoriu) beneficiari de servicii educationale si consiliere in vederea cresterii accesului participarii la educatie;
 • 260 de persoane neocupate profesional vor fi implicate in programe de formare profesionala continua si vor dezvolta abilitati necesare in procesul de cautare a unui loc de munca;
 • 100 de persoane din comunitate vor beneficia de servicii de consiliere si programe de formare antreprenoriala;
 • 93 de gospodarii ale membrilor grupului tinta vor beneficia de imbunatatire a conditiilor de locuit;
 • Cel putin 660 de persoane din comunitate vor benficia de servicii integrate medicale si sociale;
 • Peste 100 de persoane din comunitate se vor implica activ in rezolvarea problemelor comunitatii.

Valoarea totala a proiectului este de 13.744.001,31 lei – din care 11.682.401,11– valoarea nerambursabila acordata din Fondul Social European, 1.926.864,21 – valoarea neramburabila acordata din Bugetul National si valoarea cofinantarii eligibile – 134.735,99.Proiect cofinantat din Fondul Social European  prin Programul Operational Capital Uman

Primaria Orasului Calimanesti

www.primaria-calimanesti.ro