Finalizare proiect „SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti”

Finalizare proiect „SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti”

Finalizare proiect „SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti”

Asociatia  SCIENTIA NEMUS, in calitate de beneficiar al proiectului “SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti” – POCU/74/6/18/104888, anunta finalizarea implementarii activitatilor propuse prin intermediul proiectului. Proiect „SOS Educatiei in Mehedinti – SOS Mehedinti” a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectiv specific 6 – Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Parteneri: Scoala Gimnaziala „Regele Mihai I”, Mun. Drobeta Turnu-Severin, Judetul Mehedinti

Scoala Gimnaziala Nr. 15, , Mun. Drobeta Turnu-Severin, Judetul Mehedinti

Scoala Gimnaziala Balta, Comuna Balta, Judetul Mehedinti

Proiectul s-a implementat in perioada 29.05.2018 – 04.05.2022 (42 luni)

Obiectivul general al proiectului: prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii pentru un numar de 355 de persoane din scolile din judetul Mehedinti: Scoala Gimnaziala Balta – Comuna Balta, Scoala Gimnaziala ”Regele Mihai I” – Drobeta Turnu Severin si Scoala Gimnaziala Nr. 15 – Drobeta Turnu Severin, prin implementarea de programe educationale integrate de tip preventiv si remedial.

Membrii grupului tinta au fost implicati in activitati formale, non-formale si informale menite sa ii atraga catre activitatile educative obligatorii, dar si sa le imbunatateasca performantele. Astfel:

  • 8 de copii de vârstă antepreșcolară, au beneficiat de sprijin în vederea integrării la grădiniță;
  • 81 de preșcolari, din care 19 din mediul rural, au participat la activități specifice menite să contribuie la stimularea accesului la educație și la dezvoltarea abilităților cognitive, socioemoționale și fizice ale acestora;
  • 416 de elevi (222 de elevi din învățământul primar și 194 de elevi din învățământul gimnazial), din care 69 din mediul rural, au fost implicați în programe de prevenire a abandonului școlar și susținuți în tranziția de la ciclul primar la cel gimnazial, respectiv de la ciclul gimnazial la cel liceal;
  • 67 de persoane, personal didactic si de sprijin, au beneficiat de programe de formare profesională continuă.

Valoarea totală a proiectului este de 2.817.123,79 lei, din care suma de 2.817.123,79 lei reprezinta 100% din valoarea totala eligibila aprobata.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Asociatia SCIENTIA NEMUS

Persoana de contact: Lavinia Curescu, Manager proiect
Email: office@scientianemus.org


Website: scientianemus.org