REVINO pe piata muncii si RAMAI!

REVINO pe piata muncii si RAMAI!

Proiectul “REVINO pe piata muncii si RAMAI!” cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 in cadrul Axei prioritare 5 “Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie 5.1 “Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare” s-a derulat in perioada aprilie 2011 – octombrie 2012. Proiectul a fost implementat in parteneriat cu Colegiul National “Traian”.

Obiectivul general al proiectului a constat in atragerea si mentinerea pe piata muncii a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si a somerilor, in special a somerilor tineri, somerilor varstnici si a somerilor de lunga durata, in scopul cresterii ratei generale de ocupare in regiunea Sud-Vest Oltenia.

Grupul tinta al proiectului a fost format din 221 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca si someri care a beneficiat de servicii de consiliere/orientare, asistenta in cautarea unui loc de munca si planificarea carierei. Un numar de 56 de persoane au avut posibilitatea sa dobandeasca competente informatice si de comunicare in limba engleza prin participarea la cursurile de initiere finalizate cu certificat de absolvire.

Prin implementarea proiectului “REVINO pe piata muncii si RAMAI!” au fost atinse urmatoarele obiective:

  • Dezvoltarea serviciilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca, in folosul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si a somerilor
  • Cresterea gradului de informare a persoanelor din grupul tinta cu privire la dinamica si cerintele pietei muncii, precum si la oportunitatile de dezvoltare in cariera
  • Cresterea motivatiei si abilitatilor necesare cautarii si obtinerii unui loc de munca, prin participarea la programe integrate pentru stimularea ocuparii fortei de munca
  • Dezvoltarea competentelor profesionale ale persoanelor din grupul tinta, prin participarea la programe de formare profesionala continua
  • Diseminarea rezultatelor proiectului