Sanse Egale la Educatie in Vrancea – SEE Vrancea

Sanse Egale la Educatie in Vrancea – SEE Vrancea

 

Parteneri in cadrul proiectului

  • Solicitant: Asociatia SCIENTIA NEMUS
  • Partener 1: Primaria Ciorasti, Vrancea

Valoarea totala

  • Asociatia SCIENTIA NEMUS: 2.579.062,60, cofinantare 0%
  • Primaria Ciorasti: 2.381.647,87, din care cofinantare 47.646,61

Perioada de derulare: 29.05.2018 – 28.05.2021

 

Scopul proiectului

Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii pentru un numar de 620 persoane din comunitatile rurale din judetul Vrancea: Ciorasti, Balesti, Vartescoiu, prin implementarea de programe educationale integrate de tip preventiv si remedial.

 

Obiective

OS1: Implementarea de masuri de stimulare a accesului la educatie timpurie pentru un numar de 180 prescolari, prin dezvoltarea

si furnizarea de programe de invatare formala, non-formala si informala, centrate pe elev.

OS2: Cresterea accesului la educatie scolara pentru 440 de elevi din mediul rural, prin participarea la programe de educatie de

tipul “Scoala dupa scoala” si “Scoala de vara”

OS3:Cresterea vizibilitatii operatiunilor finantate prin proiect si constientizarea importantei asistentei financiare acordate din

fonduri europene, prin masuri de informare, publicitate si diseminare

OS4: Asigurarea unui management riguros al proiectului si a bunei gestiuni financiare a fondurilor europene, in conformitate cu legislatia in vigoare si regulile de implementare POCU

 

Grup tinta

Grupul tinta al proiectului este format din:

  • 180 prescolari (OS 6.2) – Copii de vârsta prescolara care fac parte din grupuri cu risc de parasire timpurie, cu accent pe copii apartinând minoritatii roma si a celor din mediul rural
  • 440 elevi (OS 6.3) – Copii/elevi (cu vârste corespunzatoare învatamântului preuniversitar), inclusiv absolventi de liceu necertificati la examenul de bacalaureat si elevi din scolile profesionale, în special copii/elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii/elevii apartinând minoritatii Roma, copii/elevi din mediul rural, copii/elevi cu dezabilitati, copii/elevi din comunitatile dezavantajate socioeconomic;

Total Grup tinta: 620 persoane ce vor beneficia de servicii educationale;

 

Indicatori

  • Persoane (copii) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie (EICP) : 180
  • Persoane (elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea  la programe de educatie (învatamântul primar si secundar): 440