Sanse Egale la Educatie in Vrancea – SEE Vrancea

Sanse Egale la Educatie in Vrancea – SEE Vrancea

15.06.2018

 

Comunicat de presă – Lansare proiect

Șanse Egale la Educație în Vrancea – SEE Vrancea

 

Asociația SCIENTIA NEMUS, în calitate de beneficiar, și UAT Comuna Ciorăști, in calitate de Partener, anunță începerea proiectului Șanse Egale la Educație în Vrancea – SEE Vrancea, cod proiect POCU/74/6/18/105800. Proiectul care se va implementa in perioada 25.05.2018 – 24.05.2021, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se derulează pe o perioadă de 36 de luni, având valoarea totală a Contractului de Finanțare de 4.929.340,36 lei din care 4.189.939,31 lei valoare nerambursabilă UE.

Obiectivul general al proiectului este compus din prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru un numar de 620 persoane din comunitățile rurale din județul Vrancea: Ciorăști, Bălești, Vârteșcoiu, prin implementarea de programe educaționale integrate de tip preventiv și remedial. Acest obiectiv general se traduce în beneficii reale și vizibile pe termen lung pentru 620 persoane din mediul rural, ce aparțin grupurilor vulnerabile, cu un risc ridicat de părăsire timpurie a școlii, care vor fi asistate prin proiect atât financiar, cât și prin activități specifice menite să contribuie la îmbunătațirea competențelor de baza ale acestora. Membrii grupului ținta vor fi implicați în activități formale, non-formale și informale menite să îi atragă pe aceștia către activitățile educative obligatorii dar și să le îmbunătațească performanțele.

Rezultatele corespunzătoare obiectivelor proiectului: 180 de copii membri ai grupului țintă care beneficiază de sprijin pentru participarea la educație timpurie și îmbunătățirea competențelor de bază, de vârstă preșcolară din mediul rural din cele 3 comunități vizate în proiect.

Îmbunătățiri: reducerea riscului de părăsire timpurie a sistemului educațional. 440 de elevi din mediul rural care beneficiază de sprjin pentru participarea la educație prin implementarea a 3 programe: Școala după Școala, Școala de vară și CodeKids. Beneficii: îmbunătățirea competențelor de baza în vederea trecerii cu succes a testelor și examenelor naționale, creșterea performantelor în randul elevilor cu rezultate bune la învățatura, dezvoltarea de competențe de programare într-o era a tehnologiei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Informatii suplimentare se pot obtine de la Asociatia SCIENTIA NEMUS

Persoana de contact: Lavinia Curescu, Manager proiect

Email: office@scientianemus.org

Website: scientianemus.org

2018.06_Comunicat-de-Presa_Lansare proiect